ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿವರ

komala vardhan

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಮಲ ವರದನ್

ಅವಧಿ: 1978-1981
gangubai hanagal

ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್

ಅವಧಿ: 1981-1984
doreswamy ayyangar

ಡಾ. ವಿ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಅವಧಿ: 1984-1987
maya rao

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾರಾವ್

ಅವಧಿ: 1987-1990
sheshadri gavayi

ಪಂ ಆರ್.ವಿ.ಶೇಶಾದ್ರಿಗವಾಯಿ

ಅವಧಿ: 1991-1995
chandrabagadevi

ಶ್ರೀಮತಿ ಯು.ಕೆ.ಚಂದ್ರಭಾಗಾದೇವಿ

ಅವಧಿ: 1995-1997
shamala g bhave

ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಜಿ.ಭಾವೆ

ಅವಧಿ: 1997-2001
h r leelavathi

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್.ಆರ್.ಲೀಲಾವತಿ

ಅವಧಿ: 2001-2004
rajashekar mansuru

ಪಂ.ರಾಜಶೇಖರ ಮನ್ಸೂರ

ಅವಧಿ: 2005-2008
narasimalu vadavati

ಡಾ:ಪಂ ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ

ಅವಧಿ: 2008-2011
vyjanti kashi

ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ

ಅವಧಿ: 2011-2013
gangamma keshvmurthi

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ

ಅವಧಿ: 2014-2017
ad

ಶ್ರೀ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್

ಅವಧಿ: 2017